WALAILAK UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 360 องศา

ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย

Image

ตราสัญลักษณ์

Image

ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง

Image

หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

Image

WALAILAK SQUARE

ลานกิจกรรม Walailak Square สำหรับการจัดกิจกรรม Friday Concert ให้นักศึกษาผ่อนคลายจากการเรียน

สนามแบดมินตัน

Image

อาคารไทยบุรี

Image

ห้อง Lab

Image

ด้านหน้าอาคารไทยบุรี

Image
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Search