ตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตราสัญลักษณ์ที่อัญเชิญตราพระนามย่อ "จภ" ภายใต้จุลมงกุฎซึ่งเป็นตราพระนามในสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประดิษฐานที่กึ่งกลาง อักษร "จ" เป็นสีแสด และอักขระ "ภ" เป็นสีขาว มีพื้นสีม่วง รองรับและมีแพรแถบพื้นสีขาว ขอบสีทอง รองรับอยู่เบื้องล่างพร้อมอักษรสีม่วง คำว่า "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ประดับอยู่ภายในแพรแถบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า "วลัยลักษณ์ " อันเป็นสร้อยพระนามใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2535 และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม2535 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ถือเอาวันนี้เป็นวันแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย Date

22 January 2015

Categories

landscape, WALAILAK UNIVERSITY
©2017 walailak360.wu.ac.th ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Search